Informacje

Terminy składania wniosków

Zapomogi zdrowotne i dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno – leczniczych

do

  • 5 marca
  • 5 czerwca
  • 5 września
  • 15 listopada

Zapomogi losowe w każdym czasie, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w §5 ust.1 pkt.2 Regulaminu.

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci w formie zorganizowanej do 5 września.

Zapomogi socjalne w okresie świąt bożego narodzenia do 15 listopada.

 

Kontakt:

Aleksandra Erazmus tel. 33 842-39-63 wewnętrzny 15