Rok szkolny 2018/19

Wzór zgłoszenia do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018-2019

Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018-2019

Wzór wniosku o przyjęcie do Przedszkola na rok szkolny 2018-2019

 

 

Uchwała nr XXXI/609/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie określenia kryteriów dla postępowania postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oświęcim

Uchwała nr XXXI/608/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Oświęcim

Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 05.01.2018 w sprawie określenia wzorów wniosków i wzoru zgłoszenia.

Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 05.01.2018 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego dla placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim, na rok 2018/19.

Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 09.01.2018 w sprawie terminu składania wniosków na rok szkolny 2018/19 o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.