Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019

Znak sprawy: ZSiPM.200.9.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019, w części I, II, III i IV zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

NZOZ “VANMED” Sp. j. W. Modzelewski, W. Sieprawski, ul. Wysokie Brzegi 2, 32-600 Oświęcim

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.8.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8
w Oświęcimiu,
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

w części I i II zamówienia: “KAL-SPORT” Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów.
w części III zamówienia: “AZETX” Piotr Czarczyński, ul. Jana Pawła II 81, 65-510 Konin 

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.7.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, w części II zamówienia – Wyposażenie siłowni lekkiej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

“KAL-SPORT” Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów.

W części I, III oraz IV zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na brak ofert.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”

Znak: ZSiPM.201.5.2018

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Dostawę wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”:

– w części I zamówienia Dostawa i montaż mebli i elementów drewnianych zgodnie z projektem:

nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na brak ofert. Zamawiający unieważnia postępowanie w części I.

– w części II zamówienia Dostawa i montaż witryn i gablot:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BATR” Janusz Banaszkiewicz, ul. Chodkiewicza 66, 85-667 Bydgoszcz,

– w części III zamówienia Dostawa i montaż systemu do zawieszania grafik:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Extend Vision Sp. z o. o., ul. Kamienna 43, 31-403 Kraków

– w części IV zamówienia Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycji wystawowej:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

P.U.P.H. Marian Krzyżecki, ul. W. Jagiełły 80A, 32-600 Oświęcim.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.201.3.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Modernizację ciągów komunikacyjnych w SP-7 w Oświęcimiu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Usługowa “WABUD” S. c. Wiesław Braszka, Anna Braszka
ul. Ogrodowa 7a
43-300 Wilamowice

 

Rozstrzygnięcie postępowania: Malowanie korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.2.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Malowanie korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 w Oświęcimiu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 1579), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

KAM BUD Kamila Guzik, os. XX-lecia PRL 7/24, 32-340 Wolbrom

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięcie postępowania: Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w roku 2018

Znak: ZSiPM.271.11.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim  na pływalnię i korty tenisowe w roku 2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 1579), w części I i II zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Firma Usług Transportowych S. c. Wiesław Sporysz, Barbara Sporysz,
ul. K. Jagiellończyka 5, 32-615 Grojec

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięcie postępowania: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2018

Znak sprawy: ZSiPM.271.10.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w części I, II, III i IV zamówienia, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

NZOZ „VANMED” Sp. j. W. Modzelewski, W. Sieprawski,

ul. Wysokie Brzegi 2, 32-600 Oświęcim

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięcie postępowania na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w roku 2017 – II półrocze

Znak: ZSiPM.271.5.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim  na pływalnię i korty tenisowe w roku 2017 – II półrocze prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 1579), w części I i II zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Firma Usług Transportowych S. c. Barbara i Wiesław Sporysz
ul. K. Jagiellończyka 5
32-615 Grojec

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty