Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.201.3.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Modernizację ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz przedmiary robót, załączone poniżej.

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 29.05.2018 r. w formie pisemnej,
w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie, w kopercie z tytułem postępowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – malowanie w SP-7

Przedmiar – malowanie Szkoła nr 7 w Oświęcimiu

Przedmiar położenie wykładziny na ścianach w Szkoła nr 7 w Oświęcimiu

 

 

 

Nabór na wychowawców

Pragniemy poinformować , iż w poniższych szkołach trwa obecnie nabór wychowawców na Półkolonie.

Lista Szkół:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 2 im. Łukasza Górnickiego

W sprawie naboru prosimy o kontakt z wybraną szkołą.

Rozstrzygnięcie postępowania: Malowanie korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.2.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Malowanie korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 w Oświęcimiu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 1579), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

KAM BUD Kamila Guzik, os. XX-lecia PRL 7/24, 32-340 Wolbrom

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty