Przetarg nieograniczony: przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019

Znak: ZSiPM.200.9.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I zamówienia: Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Oświęcimiu
Część II zamówienia: Przewóz jednego dziecka niepełnosprawnego (dziecko niedosłyszące) do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku – Białej
Część III zamówienia: Przewóz dwojga dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piaskach
Część IV zamówienia: Przewóz dwojga dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kozach

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udostępniona poniżej wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 29.10.2018 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 636667-N-2018

SIWZ przewóz dzieci niepełnosprawnych na 2019 r

Zał. nr 1 i 2 do Siwz -Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w r. 2019

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.8.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8
w Oświęcimiu,
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

w części I i II zamówienia: “KAL-SPORT” Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów.
w części III zamówienia: “AZETX” Piotr Czarczyński, ul. Jana Pawła II 81, 65-510 Konin 

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp – Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.8.2018

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.09.2018 r.

UWAGA! Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zobowiązani są do złożenia, w terminie 3 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Dokument podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy należy przesłać na adres Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim. Wzór oświadczenia załączony poniżej.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wersja edytowalna

Odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 13.09.2018 r. w przetargu nieograniczonym na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.200.8.2018

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 13.09.2018 r. dot. części II i III zamówienia w postępowaniu na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu.

Pytanie 1
Część II, Mata treningowa

Zamawiający wskazał wymiary maty 165×61 cm. Większość dostępnych mat fitness z oczkami posiada wymiar 180×60 +/- 1 cm. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mat o wymiarach 180×60 +/- 1 cm o grubości 15 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maty o wymiarach 180×60 cm. Minimalna grubość maty powinna wynosić 15 mm.

Pytanie 2
Część II, Rollery

Zamawiający wskazał wymiary przedmiotu Roller 135mm x 330mm. Podany w przykładzie natomiast Roller tiguar fascia hard ma wymiary 150mm x 300mm. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mat o wymiarach 150mm x 300mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rollery o wymiarach 15 cm x 30 cm, preferowane o średniej twardości (medium).

Pytanie 3
Część II, Zestaw gum oporowych

Zestaw gum oporowych (4 szt. w komplecie) – gumy treningowe umożliwiające zwiększenie efektywności ćwiczeń

  • guma żółta: 25cm x 5cm, 0,3mm (grubość) – opór bardzo mały
  • guma zielona: 25cm x 5cm, 0,5mm (grubość) – opór mały
  • guma niebieska: 25cm x 5cm, 0,8mm (grubość) – opór średni
  • guma czarna: 25cm x 5cm, 1mm (grubość) – opór duży

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych gum o zbliżonych wymiarach i podobnej gradacji oporu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompletu innych gum o podobnej gradacji oporu, o wymiarach zbliżonych do podanych w SIWZ.

Pytanie 4

Część IV zamówienia: Wyposażenie do gry w unihokej. Bandy do unihokeja

Czy zamawiający wymaga dostarczenia Certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

Pytanie 5

Część IV zamówienia: Wyposażenie do gry w unihokej. Bramka do unihokeja

Czy zamawiający wymaga dostarczenia Certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.8.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I zamówienia: Wyposażenie siłowni ciężkiej
Część II zamówienia: Wyposażenie siłowni w sprzęt drobny
Część III zamówienia: Wyposażenie do gry w unihokej

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udostępniona poniżej wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 17.09.2018 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 613513-N-2018 z dnia 07.09.2018 r.

SIWZ siłownia i unihokej – przetarg II

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – Formularz ofertowy i oświadczenia

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

Zał. nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.7.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, w części II zamówienia – Wyposażenie siłowni lekkiej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

“KAL-SPORT” Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów.

W części I, III oraz IV zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na brak ofert.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41.

Znak: ZSiPM.200.7.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I zamówienia: Wyposażenie siłowni ciężkiej
Część II zamówienia: Wyposażenie siłowni lekkiej
Część III zamówienia: Wyposażenie siłowni w sprzęt drobny
Część IV zamówienia: Wyposażenie do gry w unihokej

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udostępniona poniżej wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 20.08.2018 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 597821-N-2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Wyposażenie do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – Formularz ofertowy oraz oświadczenia -Wyposażenie do siłowni oraz do gry w unihokej w hali sportowej w Oświęcimiu

Zał. nr 3 do Siwz – Opis przedmiotu zamówienia – Wyposażenie do siłowni i do gry w unihokej w hali sportowej w Oświęcimiu

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”

Znak: ZSiPM.201.5.2018

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Dostawę wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”:

– w części I zamówienia Dostawa i montaż mebli i elementów drewnianych zgodnie z projektem:

nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na brak ofert. Zamawiający unieważnia postępowanie w części I.

– w części II zamówienia Dostawa i montaż witryn i gablot:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BATR” Janusz Banaszkiewicz, ul. Chodkiewicza 66, 85-667 Bydgoszcz,

– w części III zamówienia Dostawa i montaż systemu do zawieszania grafik:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Extend Vision Sp. z o. o., ul. Kamienna 43, 31-403 Kraków

– w części IV zamówienia Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycji wystawowej:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

P.U.P.H. Marian Krzyżecki, ul. W. Jagiełły 80A, 32-600 Oświęcim.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 25.06.2018 r. dot. części IV zamówienia – Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycji wystawowej zgodnie z projektem w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposażenia w ramach zadania „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy SP-8 w Oświęcimiu na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”.

Oświęcim, dnia 26.06.2018 r.

Znak sprawy: ZSiPM.201.5.2018

Pytanie 1: Ekran:

1) do wyceny bardzo ważna jest długość kabla HDMI i sposób jego prowadzenia oraz zakończenie przy ekranie (bezpośrednio do urządzenia lub przez gniazdo na ścianie)

2) czy przewiduje się również gniazdo antenowe?

Odpowiedź:

1) Dostarczyć i zamontować gniazdo HDMI i gniazdo internetowe. Monitor podłączyć kablem HDMI dług. ~ 1,0 -1,5 m. (między gniazdem a monitorem).

2) Nie.

Pytanie 2: Podświetlenie witryn:

1) wypust przewodem bezpośrednio do witryny czy przez puszkę połączeniową, jaki rodzaj przewodu?

2) czy do oświetlenia witryny będzie stosowane obniżone napięcie, jeżeli tak to gdzie jest zlokalizowany zasilacz – na witrynie czy w puszce na ścianie?

Odpowiedź:

1) i 2) Witryny wyposażone są w kompletne oświetlenie z przewodem zakończonym wtyczką. Gniazda do podłączenia witryn są zamontowane.

Pytanie 3: Oświetlenie na szyno-przewodzie:

1) jaka ma być temperatura barwowa źródła światła, cena oprawy jest od tego zależna.

2) szyno-przewód trzeba podwiesić bezpośrednio do sufitu betonowego, jaka jest różnica wysokości pomiędzy sufitem betonowym a podwieszanym.

Odpowiedź:

1) Ciepła barwa światła.

2) Różnica wysokości 0,5 m.

Pytanie 4: Montaż instalacji:

1) jak daleko jest zlokalizowana tablica lub rozdzielnia, z której mają być zasilane projektowane obwody?

2) czy istnieją już zabezpieczenia dla projektowanych obwodów oświetlenia i zasilania?

3) czy nad sufitem podwieszanym jest przewidziana trasa kablowa np. z koryt?

Odpowiedź:

1), 2) i 3).  Nie dotyczy. Instalacja jest przygotowana.