Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu: Remont kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.200.1.2019

W odpowiedzi na złożoną prośbę o udostępnienie wzoru umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oświęcimiu”, przedkładam poniższe wyjaśnienie zawarte w załączniku nr 1.

Drukuj

Download Attachments