Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim.

Zarządzenie Prezydenta Miasta ws terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego

Załącznik nr 2 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego do SP

Zarządzenie Prezydenta Miasta ws określenia wzorów wniosków i wzoru zgłoszenia

Załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie do SP ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły

Załącznik nr 3 Zgłoszenie ucznia do szkoły podstawowej obwodowej

Uchwała Rady Miasta ws określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do SP prowadzonych przez Miasto Oświęcim

Drukuj