ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ: Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię, lodowisko i korty tenisowe w roku 2019

Znak: ZSiPM.201.10.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię, lodowisko i korty tenisowe w roku 2019.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 13.12.2018 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – dowóz uczniów na pływalnię, lodowisko i korty tenisowe w roku 2019

Zaproszenie do złożenia oferty – dowóz uczniów na pływalnię, lodowisko i korty tenisowe w roku 2019 – wersja edytowalna

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Drukuj