Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019

Znak sprawy: ZSiPM.200.9.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2019, w części I, II, III i IV zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

NZOZ “VANMED” Sp. j. W. Modzelewski, W. Sieprawski, ul. Wysokie Brzegi 2, 32-600 Oświęcim

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj