Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.7.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Zakup wyposażenia do siłowni oraz do gry w unihokeja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, w części II zamówienia – Wyposażenie siłowni lekkiej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

“KAL-SPORT” Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów.

W części I, III oraz IV zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na brak ofert.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Drukuj