Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”

Znak: ZSiPM.201.5.2018

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Dostawę wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41 na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”:

– w części I zamówienia Dostawa i montaż mebli i elementów drewnianych zgodnie z projektem:

nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na brak ofert. Zamawiający unieważnia postępowanie w części I.

– w części II zamówienia Dostawa i montaż witryn i gablot:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BATR” Janusz Banaszkiewicz, ul. Chodkiewicza 66, 85-667 Bydgoszcz,

– w części III zamówienia Dostawa i montaż systemu do zawieszania grafik:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Extend Vision Sp. z o. o., ul. Kamienna 43, 31-403 Kraków

– w części IV zamówienia Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycji wystawowej:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

P.U.P.H. Marian Krzyżecki, ul. W. Jagiełły 80A, 32-600 Oświęcim.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty