Odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 25.06.2018 r. dot. części IV zamówienia – Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycji wystawowej zgodnie z projektem w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposażenia w ramach zadania „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy SP-8 w Oświęcimiu na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”.

Oświęcim, dnia 26.06.2018 r.

Znak sprawy: ZSiPM.201.5.2018

Pytanie 1: Ekran:

1) do wyceny bardzo ważna jest długość kabla HDMI i sposób jego prowadzenia oraz zakończenie przy ekranie (bezpośrednio do urządzenia lub przez gniazdo na ścianie)

2) czy przewiduje się również gniazdo antenowe?

Odpowiedź:

1) Dostarczyć i zamontować gniazdo HDMI i gniazdo internetowe. Monitor podłączyć kablem HDMI dług. ~ 1,0 -1,5 m. (między gniazdem a monitorem).

2) Nie.

Pytanie 2: Podświetlenie witryn:

1) wypust przewodem bezpośrednio do witryny czy przez puszkę połączeniową, jaki rodzaj przewodu?

2) czy do oświetlenia witryny będzie stosowane obniżone napięcie, jeżeli tak to gdzie jest zlokalizowany zasilacz – na witrynie czy w puszce na ścianie?

Odpowiedź:

1) i 2) Witryny wyposażone są w kompletne oświetlenie z przewodem zakończonym wtyczką. Gniazda do podłączenia witryn są zamontowane.

Pytanie 3: Oświetlenie na szyno-przewodzie:

1) jaka ma być temperatura barwowa źródła światła, cena oprawy jest od tego zależna.

2) szyno-przewód trzeba podwiesić bezpośrednio do sufitu betonowego, jaka jest różnica wysokości pomiędzy sufitem betonowym a podwieszanym.

Odpowiedź:

1) Ciepła barwa światła.

2) Różnica wysokości 0,5 m.

Pytanie 4: Montaż instalacji:

1) jak daleko jest zlokalizowana tablica lub rozdzielnia, z której mają być zasilane projektowane obwody?

2) czy istnieją już zabezpieczenia dla projektowanych obwodów oświetlenia i zasilania?

3) czy nad sufitem podwieszanym jest przewidziana trasa kablowa np. z koryt?

Odpowiedź:

1), 2) i 3).  Nie dotyczy. Instalacja jest przygotowana.

Drukuj