Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.201.3.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Modernizację ciągów komunikacyjnych w SP-7 w Oświęcimiu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Usługowa “WABUD” S. c. Wiesław Braszka, Anna Braszka
ul. Ogrodowa 7a
43-300 Wilamowice

Drukuj