Nabór na wychowawców

Pragniemy poinformować , iż w poniższych szkołach trwa obecnie nabór wychowawców na Półkolonie.

Lista Szkół:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 2 im. Łukasza Górnickiego

W sprawie naboru prosimy o kontakt z wybraną szkołą.

Rozstrzygnięcie postępowania: Malowanie korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.200.2.2018

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Malowanie korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 w Oświęcimiu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 1579), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

KAM BUD Kamila Guzik, os. XX-lecia PRL 7/24, 32-340 Wolbrom

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty