Rozstrzygnięcie postępowania: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2018

Znak sprawy: ZSiPM.271.10.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w części I, II, III i IV zamówienia, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

NZOZ „VANMED” Sp. j. W. Modzelewski, W. Sieprawski,

ul. Wysokie Brzegi 2, 32-600 Oświęcim

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj