PRZETARG NIEOGRANICZONY: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2018

ZSiPM.271.10.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2018.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączona poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 08.12.2017 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 624367

SIWZ – Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w 2018 r.

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oswiecim do placówek oświatowych w r. 2018

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

Drukuj