Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.1.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Miejskiego Przedszkola Nr 14 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Technica Group Sp. z o. o. sp. k., ul. Miłosna 2, Ochaby Małe, 43-430 Skoczów

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty