Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Znak: ZSiPM.271.16.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Books Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
Żychlin, ul. Tuliszkowska 14D,
62-571 Stare Miasto
.

ZAŁĄCZNIK:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty