Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Znak: ZSiPM.271.16.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub więcej części zamówienia).

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 26.09.2016 r. w formie pisemnej,
w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie, w kopercie z tytułem postępowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy

zal-nr-2-lista-ksiazek-sp-4

zal-nr-3-lista-ksiazek-sp-9

zal-nr-4-lista-ksiazek-sp-11

zal-nr-5-lista-ksiazek-mg-2

zal-nr-6-lista-ksiazek-mg-3

zalaczniki-od-1-do-6-wersja-edytowalna

Drukuj