Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu sportowego “ORLIK LEKKOATLETYCZNY” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.12.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 Euro na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu sportowego ORLIK LEKKOATLETYCZNY przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

“Instal-Tech” Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków.

 Wybrana oferta spełnia kryteria określone w Zaproszeniu do składania ofert i zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj