Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu sportowego „ORLIK LEKKOATLETYCZNY” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.12.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 euro na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu sportowego „ORLIK LEKKOATLETYCZNY” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej.

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 25.07.2016 r.  do godz. 12.00 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – projekt na Orlik lekkoatletyczny

Załączniki do Zaproszenia na projekt ORLIKA Lekkoatletycznego- w wersji edytowalnej

 

Drukuj