Informacja o wyborze oferty na: “Modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu”

Znak sprawy:ZSiPM.271.10.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu, prowadzone na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zostało unieważnione.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze oferty