Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na : modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu.

Znak: ZSiPM.9.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu, prowadzonego na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, wybrano ofertę Wykonawcy: MET-KAM Kamil Drożdż, ul. Jana Kazimierza 28, 34-360 Milówka.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MP-7

Drukuj