Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016”

Znak:ZSiP. 271.3.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016, zostało unieważnione  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, iż cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.

 

Drukuj