Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2016.

Znak sprawy: ZSiPM.271.11.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2016, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

w części I zamówienia:

NZOZ “VANMED” Sp. j. W. Modzelewski, W. Sieprawski,  ul. Wysokie Brzegi 2, 32-600 Oświęcim

w części II zamówienia:

Józef Jędrocha, prowadzący działalność gospodarczą pn. Firma Transportowa “JUS-MAR”                                                                                            z siedzibą ul. Słoneczna 31, 34-116 Spytkowice

w części III zamówienia:

P.P.U.H. „MIRKO”  Mirosław Gajda, ul. Przemysłowa 10, 32-620 Brzeszcze

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty