Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Rządowego programu “Książki naszych marzeń”

Znak sprawy: ZSiPM.271.8.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Rządowego programu “Książki naszych marzeń”, została wybrana oferta Wykonawcy: MATRAS S.A. ul. Łopuszańska 38b, 02-232 Warszawa.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj