Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu: Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach rządowego programu “książki naszych marzeń”

Znak sprawy:ZSiPM.271.8.2015

W odpowiedzi na złożoną prośbę o doprecyzowanie tytułów i ilości książek w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń“, przedkładam poniższe wyjaśnienie zawarte w załączniku nr 1.

 

 

Odpowiedź na zapytanie

Drukuj