Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu: Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach rządowego programu “książki naszych marzeń”

Znak sprawy:ZSiPM.271.8.2015

W odpowiedzi na złożoną prośbę o doprecyzowanie tytułów i ilości książek w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń“, przedkładam poniższe wyjaśnienie zawarte w załączniku nr 1.

 

 

Odpowiedź na zapytanie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach rządowego programu “Książki naszych marzeń”

Znak sprawy: ZSiPM.271.8.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: “Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach rządowego programu “Książki naszych marzeń”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami.

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 30 października 2015 r. do godz. 14,30 w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, w sekretariacie.

 

Załączniki Nr 1 – 7 w wersji edytowalnej

Załączniki Nr 1-7 w formacie PDF

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu