Rozstrzygnięcie postępowania: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2015.

Znak sprawy: ZSiPM.271.7.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu jako pełnomocnik Zespołu Szkól nr 1 w Oświęcimiu informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na “Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2015”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Wykonawcy:

– w część I zamówienia: Firma Usług Transportowych S.C. Barbara i Wiesław Sporysz, ul. K. Jagiellończyka 5, 32-615 Grojec;
– w część II zamówienia: Firma Usług Transportowych S.C. Barbara i Wiesław Sporysz, ul. K. Jagiellończyka 5, 32-615 Grojec.

 

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj