Zarządzenie nr 0050.128.2015 PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.128.2015

PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015r., poz.938), zarządzam:

§1.

Ustalam termin składania wniosków w sprawie przyznania w 2015 roku pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych — do dnia 8 września 2015 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia zlecam dyrektorowi Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich oraz dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów miejskich.

§3.

Zarządzenie zostanie podane do wiadomości mieszkańców miasta poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Zarządzenie dt. wyprawki szkolnej

Drukuj