Rozstrzygnięcie postępowania: Remont kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a.

Znak sprawy: ZSiPM.271.5.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu jako pełnomocnik Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:

Budowlany Zakład Handlowo-Usługowy, Józef Maślona, ul. Wadowicka 57A, 32-640 Zator.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięcie postępowania: Remont zaplecza kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu.

Znak:ZSiPM.271.4.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu jako pełnomocnik Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont zaplecza kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:

Grzegorz Byrski  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “BUDGROM”, Głębowice, ul. Wadowicka 52, 32-608 Osiek.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty