Rozstrzygnięcie postępowania: Modernizacja i automatyka układów regulacyjnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.1.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na “Modernizację i automatykę układów regulacyjnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych w Oświęcimiu” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:

SELPRI Sp. z o. o., ul. Kolbego 15, 32-600 Oświęcim

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj