PRZETARG NIEOGRANICZONY: Modernizacja i automatyka układów regulacyjnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.1.2015

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i automatykę układów regulacyjnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych w Oświęcimiu.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach tego zadania został określony w projektach technologicznych układów regulacyjnych oraz w przedmiarach robót i obejmuje m. in.:

Przebudowę układu regulacyjnego, którego zadaniem będzie nadzorowanie pracy instalacji grzewczej dla potrzeb ogrzewania w budynkach:

1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12

Parametry sieci cieplnej na przyłączu (wg warunków technicznych):

– ciśnienie nominalne (dla doboru urządzeń): 0,6 MPa
– maksymalna temperatura zasilania 80 ̊C
– maksymalna temperatura powrotu 60 ̊ C
– maksymalne ciśnienie dyspozycyjne: 0,40 MPa

2) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Oświęcimiu, ul. Kalicińskiego 5

Parametry sieci cieplnej na przyłączu (wg warunków technicznych):

– ciśnienie nominalne (dla doboru urządzeń): 0,6 MPa
– maksymalna temperatura zasilania 80 ̊C
– maksymalna temperatura powrotu 60 ̊C
– maksymalne ciśnienie dyspozycyjne: 0,40 Mpa

3) Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu, ul. Budowlanych 68

Parametry sieci cieplnej na przyłączu (wg warunków technicznych):

– ciśnienie nominalne (dla doboru urządzeń): 0,6 MPa
– maksymalna temperatura zasilania 80 ̊C
– maksymalna temperatura powrotu 60 ̊C
– maksymalne ciśnienie dyspozycyjne: 0,40 Mpa

4) Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2A

Parametry sieci cieplnej na przyłączu (wg warunków technicznych):

– ciśnienie nominalne (dla doboru urządzeń): 0,6 MPa
– maksymalna temperatura zasilania 80 ̊C
– maksymalna temperatura powrotu 60 ̊C
– maksymalne ciśnienie dyspozycyjne: 0,40 Mpa

5) Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41

Parametry sieci cieplnej na przyłączu (wg warunków technicznych):

– ciśnienie nominalne (dla doboru urządzeń): 0,6 MPa
– maksymalna temperatura zasilania 80 ̊C
– maksymalna temperatura powrotu 60 ̊C
– maksymalne ciśnienie dyspozycyjne: 0,40 Mpa

6) Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 8

Parametry sieci cieplnej na przyłączu (wg warunków technicznych):

– ciśnienie nominalne (dla doboru urządzeń): 0,6 MPa
– maksymalna temperatura zasilania 80 ̊ C
– maksymalna temperatura powrotu 60 ̊C
– maksymalne ciśnienie dyspozycyjne: 0,40 Mpa

7) Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu, ul. Budowlanych 43

Parametry sieci cieplnej na przyłączu (wg warunków technicznych):

– ciśnienie nominalne (dla doboru urządzeń): 0,6 MPa
– maksymalna temperatura zasilania 80 ̊C
– maksymalna temperatura powrotu 60 ̊C
– maksymalne ciśnienie dyspozycyjne: 0,40 Mpa

8) Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu, ul. Pilata 1

Parametry sieci cieplnej na przyłączu (wg warunków technicznych):

– ciśnienie nominalne (dla doboru urządzeń): 0,6 MPa
– maksymalna temperatura zasilania 80 ̊C
– maksymalna temperatura powrotu 60 ̊C
– maksymalne ciśnienie dyspozycyjne: 0,40 Mpa

w zakresie:

dostawy i montażu filtrów, zaworów, przetworników, czujników, pomp obiegowych układu AKPiA itd. – zgodnie z projektem technologicznym układu regulacyjnego dla danej placówki,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
izolacji termicznej,
zasilania w energię elektroenergetyczną,
robót demontażowych.

Ponadto:

– rozruch, odbiory,
– serwis raz w roku przed okresem grzewczym w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji jakości,
– inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

 Warunki udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia załączona poniżej.

Ofertę cenową należy złożyć najpóźniej w dniu 11.02.2015 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – układy regulacyjne na 8 obiektach

Załączniki od 1 do 7 do SIWZ – układy regulacyjne na 8 obiektach

Załączniki od 1 do 7 do SIWZ – wersja edytowalna

Zał. nr 8 Projekty technologiczne i przedmiary

Drukuj