II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”

II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”
Poznań, 15-16 marca 2018 r.

Pragniemy zaprosić Państwa na 2. już konferencję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”. Korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń w pracy z nauczycielami oraz tych pochodzących z zeszłorocznego spotkania pragniemy zaproponować Państwu bogaty, rozwijający program. Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody. Pragniemy pokazać nauczycielom, że proces dydaktyczny nie musi odbywać się w szkolnej ławce – najbardziej naturalne formy bazują na doświadczeniu, przeżywaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu. Aby dobrze wykorzystać możliwości jakie daje nam naturalny rozwój dziecka należy jednak dowiedzieć się jak konstruować zajęcia, aby zabawa stała się efektywną nauką.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:

  • jak skutecznie uczyć matematyki, wykorzystując własne, bezkosztowe pomoce dydaktyczne,
  • jak oswajać dzieci z ortografią,
  • jak kreatywnie prowadzić edukację geograficzną i konstruować proste gry terenowe dla klasy,
  • jak efektywnie nauczać przedmiotów przyrodniczych, wykorzystując metodę eksperymentu,
  • jak sprawić, aby nauka muzyki nie ograniczała się do poznawania piosenek – metoda Batii Strauss,
  • jak uatrakcyjnić poznawanie lektur poprzez metodę czytania wrażeniowego,
  • jak prowadzić lekcje wychowania fizycznego w klasach 0-III, ucząc innych kompetencji kluczowych,
  • jak komunikować się z rodzicami i budować klasowy zespół wsparcia,
  • jak radzić sobie z zaburzeniami integracji sensorycznej i dzieci,
  • jak odkryć w sobie pokłady kreatywności i stać się twórczym nauczycielem.

W programie konferencji:
I Budujemy klasowy zespół wsparcia, czyli skuteczna komunikacja z rodzicami.
II Opowieści o wielkich! Gotowe scenariusze pracy z lekturami – spotkanie z Łukaszem Wierzbickim.
III Lekcja edukacji przyrodniczej, geograficznej, historycznej w terenie, czyli nauka poprzez działanie i granie.
IV Tajemniczy świat lektur szkolnych, czyli czytanie wrażeniowe w praktyce.
V Zaburzenia edukacji sensorycznej, czyli jak skutecznie radzić sobie z wyzwaniami dydaktycznymi.

Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty (każdy uczestnik bierze udział we wszystkich warsztatach)

1. Wszyscy chcą grać – warsztaty w formie gry terenowej: praktyczne sposoby na skonstruowanie prostych i skutecznych gier terenowych, podczas których w działaniu poznacie nowe zagadnienia i sprawdzicie zdobytą dotąd wiedzę.

2. Wysportowane dzieciaki – przepis na lekcje wychowania fizycznego w klasach I-III i zerówce połączonej ze zdobywaniem innych kompetencji kluczowych. Ogromna dawka zabaw ruchowych, gier podwórkowych i innych aktywnych działań, które z łatwością zaadaptujecie Państwo w swojej klasie.

3. Kolorowa matematyka – zajęcia oparte na własnoręcznie wykonanych pomocach dydaktycznych, wykorzystujących przedmioty codziennego użytku. Wiele kreatywnych pomysłów, które ułatwią uczniom naukę liczenia, tabliczki mnożenia, geometrii i rozwiązywania zadań z treścią.

4. Oswajamy ortografię – pokazujemy, jak sprawić, żeby nauka ortografii stała się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie
www.wzmacniacznauczanki.pl

Organizator konferencji: Agencja Pracy Twórczej.

Rozstrzygnięcie postępowania na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w roku 2017 – II półrocze

Znak: ZSiPM.271.5.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim  na pływalnię i korty tenisowe w roku 2017 – II półrocze prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 1579), w części I i II zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Firma Usług Transportowych S. c. Barbara i Wiesław Sporysz
ul. K. Jagiellończyka 5
32-615 Grojec

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapraszamy do udziału w regionalnym konkursie plastycznym „Uzależnienia niszczą marzenia”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Województwa Małopolskiego

 

Zapraszamy do udziału

w regionalnym konkursie plastycznym

„Uzależnienia niszczą marzenia”

 

Zapraszamy uczniów klas V-VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z terenu Powiatów: Wadowice, Oświęcim, Myślenice i Sucha Beskidzka w województwie małopolskim do wykonania prac plastycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz palenia tytoniu.

Na prace czekamy do 30 października 2017 w biurze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnoprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  po 1 listopada 2017.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a ich prace plastyczne zostaną wykorzystane w projektach kalendarzy na rok 2018. Wszystkie szkoły i placówki, które wezmą udział w  konkursie otrzymają podziękowania i kalendarze. Szczegóły w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej www.dacszanse.pl.

 

Kontakt z organizatorem konkursu:

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych

„Dać Szansę” w Wadowicach

XX-lecia 1, 34-100 Wadowice

 

telefon: (33) 873 18 87, 695-727-833

e mail: stowarzyszenie@dacszanse.pl

www.dacszanse.pl

 

 

Ogłoszenie o konkursie (PDF)

Regulamin (PDF)

Załącznik nr 1 do regulaminu (PDF)

Ogłoszenie o konkursie (ODT)

Regulamin (ODT)

Załącznik nr 1 do regulaminu (ODT)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Znak: ZSiPM.271.4.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa“ dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

w części I i III zamówienia:

Firma Handlowo-Księgarska „STAŃCZYK”, ul. Okulickiego 35, 37-450 Stalowa Wola;

w części II zamówienia:

Super Siódemka” Lucjan Wypych Sp. j., ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zmiana treści SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze

Znak sprawy: ZSiPM.271.5.2017

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

W rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 pkt A) ppkt 1)

oraz

w rozdz. XIX Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych pkt A) ppkt 1)

otrzymują brzmienie:

„1)Przedmiotem zamówienia w części I jest dowóz uczniów wraz z opiekunem z następujących szkół:

– Zespół Szkół Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41,
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12,
– Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 26,
– Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oświęcimiu, ul. Kalicińskiego 5,
– Szkoła Podstawowa Nr 9 w Oświęcimiu, ul. Budowlanych 68,
– Szkoła Podstawowa Nr 11 w Oświęcimiu, ul Słowackiego 2A,
– Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2A,
– Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Oświęcimiu, ul. Wyzwolenia 3

na trasie: szkoła – lodowisko Oświęcim, ul. Chemików 4 – pływalnia Oświęcim, ul. Chemików 2 – szkoła”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 24.08.2017 r. do godz. 10:30. W związku z powyższym:

1)w rozdz. XI Opis sposobu przygotowania ofert w pkcie 4 zapis o treści:

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu,
ul. Królowej Jadwigi 12a,
32-600 Oświęcim

Oferta na

Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych
z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze
Część ……………

Termin składania ofert do dnia 23 sierpnia 2017 r. do godz. 103o

otrzymuje brzmienie:

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu,
ul. Królowej Jadwigi 12a,
32-600 Oświęcim

Oferta na

Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych
z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze
Część ……………

Termin składania ofert do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 103o

2)w rozdz. XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

w ust. 1 ustala się nowy termin składania ofert, tj.: „oferta powinna zostać złożona nie później niż do dnia 24.08.2017 r. do godz. 1030”;

w ust. 2 ustala się nowy termin otwarcia ofert, tj.: „otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2017 r. o godz. 1100”.

Pozostałe zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

 

ZAŁĄCZNIK:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w 2017 r. – II półrocze

Znak: ZSiPM.271.5.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Dowóz uczniów wraz z opiekunem ze szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim na pływalnię i korty tenisowe w roku 2017 – II półrocze.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączona poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 23.08.2017 r. do godz. 10:30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 567884

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Zał. nr 1 i 2 do Siwz

Zał. nr 1 i 2 do Siwz – wersja edytowalna

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Znak: ZSiPM.271.4.2017

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub więcej części zamówienia).

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 09.08.2017 r. w formie pisemnej,
w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie, w kopercie z tytułem postępowania lub w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@zsipm.eduoswiecim.pl (w formie skanu oryginalnego dokumentu z podpisem tradycyjnym upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy).

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Wykaz książek – zał. od 2-4