Zdobądź bon edukacyjny

 

Masz ciekawy pomysł na projekt, który może rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie kulturą i sztuką? A może chcesz postawić na edukację artystyczną, która w niebanalny sposób zachęca dzieci do twórczej aktywności? Właśnie wystartował otwarty konkurs ofert „Bon edukacyjny”. W tym roku zarząd województwa przeznaczył na ten cel 90 tys. zł.

 

Nie mam wątpliwości, że bon edukacyjny to projekt, który od lat w ciekawy sposób uatrakcyjnia ofertę edukacyjną małopolskich szkół – pomaga dzieciom odkryć talent artystyczny, rozbudza wśród nich zainteresowanie kulturą i sztuką. A inwestycja w pasję młodych Małopolan to jeden z najlepszych wyborów

– przekonuje Grzegorz Lipiec z zarządu województwa, który odpowiada m.in. za kwestie edukacji.

 

 

Nietypowe warsztaty artystyczne dla uczniów, ciekawe wydarzenia promujące i przybliżające im różne dziedziny sztuki – te i wiele innych pomysłów można zrealizować w ramach „Bonu edukacyjnego 2017”. O dotację z budżetu województwa mogą się starać organizacje pozarządowe, których statutowa działalność jest zgodna z ideą konkursu.

W tym roku zarząd województwa na bon edukacyjny przeznaczy w sumie 90 tys. zł – jednak maksymalna kwota przeznaczona na jeden projekt to 10 tys. zł. Projekty, które mają szansę na wsparcie, powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 marca i zakończyć przed 15 grudnia 2017 roku.

Oferty można składać do 13 marca 2017 – za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków lub osobiście – składając na dzienniku podawczym urzędu.

Więcej informacji, w tym wymagane formularze i regulamin, można znaleźć tu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.1.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Miejskiego Przedszkola Nr 14 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Technica Group Sp. z o. o. sp. k., ul. Miłosna 2, Ochaby Małe, 43-430 Skoczów

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.1.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej.

Ofertę cenową można złożyć najpóźniej do dnia 01.02.2017 r. do godz. 12.00 osobiście lub drogą pocztową, w kopercie z tytułem postępowania, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12A, w sekretariacie lub w formie elektronicznej (skan wymaganych dokumentów, które zostały sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) na adres mailowy: ewelina.kosowska@zsipm.eduoswiecim.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – dostawa pieca do MP-14

Załącznik nr 1 i 2 do Zaproszenia – wersja edytowalna