Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.1.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Miejskiego Przedszkola Nr 14 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Technica Group Sp. z o. o. sp. k., ul. Miłosna 2, Ochaby Małe, 43-430 Skoczów

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.1.2017

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby bloku kuchennego Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej.

Ofertę cenową można złożyć najpóźniej do dnia 01.02.2017 r. do godz. 12.00 osobiście lub drogą pocztową, w kopercie z tytułem postępowania, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12A, w sekretariacie lub w formie elektronicznej (skan wymaganych dokumentów, które zostały sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) na adres mailowy: ewelina.kosowska@zsipm.eduoswiecim.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – dostawa pieca do MP-14

Załącznik nr 1 i 2 do Zaproszenia – wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2017

Znak sprawy: ZSiPM.271.21.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Oświęcim do placówek oświatowych w roku 2017 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

NZOZ „VANMED” Sp. j. W. Modzelewski, W. Sieprawski,

ul. Wysokie Brzegi 2, 32-600 Oświęcim

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2017 – I półrocze

Znak: ZSiPM.271.20.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2017 – I półrocze prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w części I i II zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Firma Usług Transportowych S. c. Barbara i Wiesław Sporysz
ul. K. Jagiellończyka 5
32-615 Grojec

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty