Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.15.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Miejskiego Przedszkola Nr 14 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu- dokończenie realizacji  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

F.P.U.H. „TECHMA” Marek Szypcio, Rajsko, ul. Dojazdowa 12, 32-600 Oświęcim.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

„Miasto2Kultur” – seminarium dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w seminarium (29.09, g. 9.00-16.00), podczas którego zostanie zaprezentowany projekt edukacyjny pt. „Miasto2Kultur”, jako wspólne przedsięwzięcie Muzeum Zamek i Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu.

Projekt ma na celu przedstawienie całości obrazu historii naszego miasta oraz wpływu społeczności chrześcijańskiej oraz żydowskiej na jego rozwój w XIX i pocz. XX wieku. Poznanie wielokulturowej przeszłości Oświęcimia ma za zadanie rozbudzić w młodzieży zainteresowanie historią miasta oraz kształtować pozytywne postawy otwartości szacunku i tolerancji.

Szczegóły znajdą Państwo także w poniższym linku:

http://muzeum-zamek.pl/oswiecim-miasto-2-kultur/

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Znak: ZSiPM.271.16.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Zakup książek do bibliotek szkolnych w Oświęcimiu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub więcej części zamówienia).

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 26.09.2016 r. w formie pisemnej,
w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie, w kopercie z tytułem postępowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy

zal-nr-2-lista-ksiazek-sp-4

zal-nr-3-lista-ksiazek-sp-9

zal-nr-4-lista-ksiazek-sp-11

zal-nr-5-lista-ksiazek-mg-2

zal-nr-6-lista-ksiazek-mg-3

zalaczniki-od-1-do-6-wersja-edytowalna

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu

Znak sprawy: ZSiPM.271.15.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na Modernizację ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej.

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 21.09.2016 r. w formie pisemnej,
w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie, w kopercie z tytułem postępowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami

Dokumentacja-techniczna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016

Znak: ZSiPM.271.13.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w części I i II zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Firma Usług Transportowych S. c. Barbara i Wiesław Sporysz,
ul. K. Jagiellończyka 5,
32-615 Grojec

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu sportowego „ORLIK LEKKOATLETYCZNY” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.12.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 Euro na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu sportowego ORLIK LEKKOATLETYCZNY przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

„Instal-Tech” Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków.

 Wybrana oferta spełnia kryteria określone w Zaproszeniu do składania ofert i zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016

ZSiPM.271.13.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2016.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączona poniżej.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 12.08.2016 r. do godz. 10.30 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 161171 – 2016

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dowóz na pływalnię i korty tenisowe 2016 r.

Formularz ofertowy i pozostałe załączniki do SIWZ

Formularz ofertowy i pozostałe załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu sportowego „ORLIK LEKKOATLETYCZNY” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.12.2016

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 euro na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kompleksu sportowego „ORLIK LEKKOATLETYCZNY” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu zawiera Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załączone poniżej.

Ofertę cenową, zgodnie z załączonym do Zaproszenia wzorem formularza ofertowego, można złożyć najpóźniej do dnia 25.07.2016 r.  do godz. 12.00 w formie pisemnej, w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-600 Oświęcim, w sekretariacie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do złożenia oferty – projekt na Orlik lekkoatletyczny

Załączniki do Zaproszenia na projekt ORLIKA Lekkoatletycznego- w wersji edytowalnej