Zarząd Szkół i Przedszkoli w Oświęcimiu

Witamy na stronie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu.

Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie w imieniu gminy zadań polegających na prowadzeniu szkół i przedszkoli działających w formie samodzielnych jednostek budżetowych.

kwiaty

Na stronach naszego serwisu publikujemy informacje dla rodziców podopiecznych oświęcimskich placówek edukacyjnych, dla samych placówek oraz jednostek zainteresowanych współpracą w ramach realizacji dostaw towarów i usług na potrzeby miejskiej edukacji.

Comments are closed.

Najnowsze wiadomości (3):

Informacja o unieważnieniu postępowania na „Modernizację i automatykę węzłów cieplnych w obiektach szkolnych i przedszkolnych w Oświęcimiu”

Znak: ZSiPM.271.12.2014 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację i automatykę węzłów cieplnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych w Oświęcimiu” w części I zamówienia: Przebudowa układu regulacyjnego w budynkach SP-1, SP-5, SP-9, ZS-1, MG-2, … Zobacz cały artykuł

Pierwszy dzwonek

Gmina Miasto Oświęcim przystąpiła do projektu

Wyjaśnienie treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego: Modernizacja i automatyka węzłów cieplnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych

Znak: ZSiPM.271.12.2014 Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku ze złożonym w … Zobacz cały artykuł

Lista może wyświetlać wiadomości z wielu kategorii. Wybierz jedną z menu.