Najnowsze Wpisy

Zarządzenie nr 0050.128.2015 PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.128.2015 PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy…
Read more

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu na pływalnię i korty tenisowe w roku 2015

Znak sprawy: ZSiPM.271.7.2015 Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu w imieniu Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów wraz…
Read more

Rozstrzygnięcie postępowania: Remont kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a.

Znak sprawy: ZSiPM.271.5.2015 Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu jako pełnomocnik Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2…
Read more

PRZETARG NIEOGRANICZONY:Remont kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a

Znak: ZSiPM.271.5.2015 Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na remont kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej w…
Read more

Rozstrzygnięcie postępowania: Modernizacja i automatyka układów regulacyjnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.1.2015 Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację i automatykę układów regulacyjnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych w Oświęcimiu” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:…
Read more

Menu Title