Zarząd Szkół i Przedszkoli w Oświęcimiu

Witamy na stronie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu.

Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie w imieniu gminy zadań polegających na prowadzeniu szkół i przedszkoli działających w formie samodzielnych jednostek budżetowych.

kwiaty

Na stronach naszego serwisu publikujemy informacje dla rodziców podopiecznych oświęcimskich placówek edukacyjnych, dla samych placówek oraz jednostek zainteresowanych współpracą w ramach realizacji dostaw towarów i usług na potrzeby miejskiej edukacji.

Comments are closed.

Najnowsze wiadomości (3):

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Dostawa i montaż kompensatorów energii biernej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 (kompleks sportowy Orlik) oraz w Miejskim Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.16.2014 Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 Euro na dostawę i montaż kompensatorów energii biernej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 … Zobacz cały artykuł

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Modernizację i automatykę węzłów cieplnych w budynkach szkolnych (SP-4, SP-11, MG-3) i przedszkolnych (MP-14) w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.15.2014 Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Modernizację i automatykę węzłów cieplnych w budynkach szkolnych (SP-4, SP-11, MG-3) i przedszkolnych (MP-14) w Oświęcimiu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: Zakład Projektowania … Zobacz cały artykuł

Wyjaśnienie treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego: Modernizacja i automatyka węzłów cieplnych w budynkach szkolnych (SP-4, SP-11, MG-3) oraz przedszkolnych (MP-14) w Oświęcimiu

Znak: ZSiPM.271.15.2014 Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem … Zobacz cały artykuł

Lista może wyświetlać wiadomości z wielu kategorii. Wybierz jedną z menu.